Εγγραφές

 

Κόστος Εγγραφής
Συμμετέχοντες Εγγραφή ως τις 24/10/2017 Εγγραφή από τις 25/10/2017
Μέλη EELBE 100€  120€ 
Μη Μέλη 160€  180€ 
Φοιτητές 50€  70€ 

Για να εγγραφείτε στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας πατήστε: