Επικοινωνία

Γραμματεία συνεδρίου

  ARTION Conferences & Events

Επίσημος Οργανωτής Συνεδρίου

PCO για το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας

E.  eelbe@artion.com.gr

Τ.  2310250928 (Γραμμή Συνεδρίου), 2310272275

Whttps://eelbe.org

Συντονισμός συνεδρίου: Δέσποινα Αμαραντίδου

Συντονισμός επιστημονικού προγράμματος: Χαρά Ιγνατιάδου, Κέλλυ Αγγελάκη

Διαχείριση συνέδρων & διαμονής: Βίκυ Γιωτοπούλου

Έκθεση & χορηγίες: Μαριάννα Γεωργιτσέλη, Στέλλα Καρούζου

Εκδόσεις & γραφείο Tύπου: Μαρία Καντζιάρη

EMarketing: Πρόδρομος Νικολαΐδης