Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βλάχος Δημήτριος Πρόεδρος EEL Βορείου Ελλάδος
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.
ΜΕΛΗ:
 
Ιγνατιάδης Σπύρος Αντιπρόεδρος Δημοσίων σχέσεων ΕΕL Βορείου Ελλάδος,

Γενικός Διευθυντής ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος)

Μπιζάκης Απόστολος Αντιπρόεδρος Οικονομικού EEL Βορείου Ελλάδος
Συγκοινωνιολόγος – Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος TREDIT A.E.
Αηδόνης Δημήτρης Αντιπρόεδρος Επιστημονικού EEL Βορείου Ελλάδος

Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τσιτσάμης Δημήτρης Αντιπρόεδρος Διοικητικού EEL Βορείου Ελλάδος
Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανικών μέσων Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
 
Ισίδωρος Πρίντεζης Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης EEL Βορείου Ελλάδος

Διευθύνων Σύμβουλος

 
Τόκα Έρη Μέλος ΔΣ ΕΕL Βορείου Ελλάδος,
Μηχανολόγος Μηχανικός, Δρ. Α.Π.Θ.
 
Σάνδρος Αλέξανδρος Μέλος ΔΣ ΕΕL Βορείου Ελλάδος

Δ/ντης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Μέτρον Αυτοματισμοί ΑΕ (Alumil Group)

Φωλίνας Δημήτριος Μέλος ΔΣ EEL Βορείου Ελλάδος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ροδόπουλος Νικόλαος Πρόεδρος EEL
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OnLine Data SA
Ζεϊμπέκης Βασίλης Αντιπρόεδρος Λειτουργιών EEL
Διευθύνων Σύμβουλος Optilog Αdvisory Services & Υποδιευθυντής Εργαστηρίου ΣυΣΠαΛ, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Παν.Αιγαίου
Τζιαντόπουλος Κώστας  Ηλεκτρολόγος Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, Kuehne+Nagel

 

 

Επιστημονική Επιτροπή

Βλάχος Δημήτριος Πρόεδρος EEL Βορείου Ελλάδος
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 
Ιγνατιάδης Σπύρος Αντιπρόεδρος Δημοσίων σχέσεων ΕΕL Βορείου Ελλάδος,

Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος)

Μπιζάκης Απόστολος Αντιπρόεδρος Οικονομικού EEL Βορείου Ελλάδος
Συγκοινωνιολόγος – Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος TREDIT A.E.
Αηδόνης Δημήτρης Αντιπρόεδρος Επιστημονικού EEL Βορείου Ελλάδος

Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τσιτσάμης Δημήτρης Αντιπρόεδρος Διοικητικού EEL Βορείου Ελλάδος
Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανικών μέσων Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
 
Ισίδωρος Πρίντεζης Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης EEL Βορείου Ελλάδος

Διευθύνων Σύμβουλος .

 
Τόκα Έρη Μέλος ΔΣ ΕΕL Βορείου Ελλάδος,
Μηχανολόγος Μηχανικός, Δρ. Α.Π.Θ.
 
Σάνδρος Αλέξανδρος Μέλος ΔΣ ΕΕL Βορείου Ελλάδος

Δ/ντης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Μέτρον Αυτοματισμοί ΑΕ (Alumil Group)

Δημήτριος Φωλίνας Μέλος ΔΣ EEL Βορείου Ελλάδος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 
Βασίλης Ζεϊμπέκης Αντιπρόεδρος Λειτουργιών EEL
Διευθύνων Σύμβουλος Optilog Αdvisory Services & Υποδιευθυντής Εργαστηρίου ΣυΣΠαΛ, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Παν.Αιγαίου